Kaucija

Kaucija je sigurnosni depozit koji se vraća ako se plovilo vrati neoštećeno i u istom stanju kakvo je bilo u trenutku primopredaje.

Pri prijemu odnosno preuzimanju plovila, klijent polaže kauciju charter bazi. Charter baza se obvezuje da će klijentu kauciju vratiti u potpunosti ako joj on preda neoštećeno plovilo u ugovorenom roku.
Ako klijent charter bazi vrati oštećeno plovilo, a prouzročena šteta je veća od iznosa uplaćene kaucije, klijent gubi pravo na povrat kaucije. Ako je prouzročena šteta na plovilu manja od iznosa uplaćene kaucije, šteta se u cijelosti namiruje iz iste, a preostali se iznos vraća klijentu.

Kaucija se teoretski može položiti na razne načine – gotovinom, kreditnim karticama, putničkim čekovima ili pak bankovnim doznakama, no charter agencija obično nudi samo mogućnost polaganja gotovine ili slipova kreditnih kartica. Neke charter baze u Hrvatskoj ne primaju slipove kartica American express.

Iznos kaucije ovisi o vrijednosti plovila. Dolje su navedeni prosječni iznosi kaucije:

  • Plovila s dvije kabine – 1.000 Eura
  • Plovila s tri kabine – 1.000 do 2.000 Eura
  • Plovila s 4 kabine – 2.000 do 3.000 Eura
  • Plovila s 5 kabina – 2.500 do 4.000 Eura

Običaj je da se iznos kaucije udvostručuje ako se plovilo unajmljuje za regatu.

Aktualno

Vidi sve >